Visit Khabeki Lake from Khushab

Khabeki Lake from Khushab Picture 1
Khabeki Lake from Khushab Picture 2
Khabeki Lake from Khushab Picture 3
Khabeki Lake from Khushab Picture 4

Khabeki Lake from Khushab Picture 5
Khabeki Lake from Khushab Picture 6
Khabeki Lake from Khushab Picture 7
Khabeki Lake from Khushab Picture 8